PeaceWorks Webshop

Om

<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.peaceworks.se"><b><u>PeaceWorks</u></b></a> är en ideell fredsorganisation av och för unga. Det är en plattform för ungas drömmar om en hållbar värld i fred.&nbsp;Vi arbetar med att stärka ungas organisering samt förmåga till kritisk reflektion och självreflektion, lokalt och globalt, främja förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället.&nbsp;<br><br>Genom att handla produkter i denna webbshop stöttar du lokalt och globalt fredsarbete med ungperspektiv. Eftersom vi är en ickevinstdrivande organisation återinvesteras<i></i><u></u><u><b></b></u><b> </b><u></u><b>alla intäkter</b><b><u></u></b><b> </b><u><b></b></u><i></i>från webbshopen i våra aktiviteter för ungdomar och deras engagemang för en hållbar värld i fred. Shoppa för en god gärning!